Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 UPCOM-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
         
Nhập mã:    Nhóm:  
Ngành:  
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp TB
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp TB
Mã TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp TB
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Thông tư 15 “siết” kỳ vọng phá giá tiền đồng vào khuôn khổ - Thị trường: Khối ngoại trở lại mạnh mẽ   ■ Trong phiên điều chỉnh nhẹ, khối ngoại đã chuyển trạng thái bán ròng sang mua ròng mạnh   ■ [Nhật ký tư vấn] TPP và những tác động tích cực đối với Việt Nam - Thị trường: Nhà đầu tư trong nước hứng khởi   ■ BCCL tháng 10 - Sự bi quan của NĐTNN là cơ hội cho nhà đầu tư trong nước   ■ “Đi trước đón đầu” thông tin cuộc họp TPP đã tạo phiên tăng điểm trên diện rộng     Đơn vị Giá: 1,000đ, KL: {0}cp. Trực tuyến: