CHỨNG QUYỀN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 EN ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
BỘ LỌC
Chỉ tiêu cơ bản
SÀN
HSX
CHỈ SỐ
VN30-Index
NGÀNH
Tất cả
Giá(1k)
Tất cả
P/E(lần)
Tất cả
P/B(lần)
Tất cả
ROA(%)
Tất cả
ROE(%)
Tất cả
DIV(%)
Tất cả
EPS(1k)
Tất cả
Beta
Tất cả
Vốn hóa(tỷ)
Tất cả
Giá +/- TKL P/E P/B ROA ROE DIV EPS Beta Vốn hóa Dư mua - Dư bán Mua - Bán NN
Giá +/- TKL P/E P/B ROA ROE DIV EPS Beta Vốn hóa Dư mua - Dư bán Mua - Bán NN
Giá +/- TKL P/E P/B ROA ROE DIV EPS Beta Vốn hóa Dư mua - Dư bán Mua - Bán NN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Rồng Viêt chính thức triển khai GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Bảng giá - Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh  Trực tuyến:  99,999