CHỨNG QUYỀN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 EN ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
BỘ LỌC
Giá
TIÊU CHÍ
Tất cả
SÀN
HSX
CHỈ SỐ
VN30-Index
NGÀNH
Tất cả
Dấu hiệu Giá Khối lượng Giá trị Thỏa thuận NDTNN Mức độ ảnh hưởng Index Hệ số tương quan
Trần Sàn Giá Chênh lệch Biến động +/- 3 phiên Giá chạm / Trên ngưỡng 1 Tuần Giá chạm / Dưới ngưỡng 1 Tuần P/E KLGD +/- +/- 3 phiên Biến động 1 tuần Dư mua - Dư bán GTGD Biến động 1 tuần Vốn hóa KLGD GTGD KLGD (Mua - Bán) GTGD (Mua - Bán) Tỷ lệ sở hữu
Dấu hiệu Giá Khối lượng Giá trị Thỏa thuận NDTNN Mức độ ảnh hưởng Index Hệ số tương quan
Trần Sàn Giá Chênh lệch Biến động +/- 3 phiên Giá chạm / Trên ngưỡng Giá chạm / Dưới ngưỡng P/E KLGD +/- +/- 3 phiên Biến động 1 tuần Dư mua - Dư bán GTGD Biến động 1 tuần Vốn hóa KLGD GTGD KLGD (Mua - Bán) GTGD (Mua - Bán) Tỷ lệ sở hữu
Dấu hiệu Giá Khối lượng Giá trị Thỏa thuận NDTNN Mức độ ảnh hưởng Index Hệ số tương quan
Trần Sàn Giá Chênh lệch Biến động +/- 3 phiên Giá chạm / Trên ngưỡng Giá chạm / Dưới ngưỡng P/E KLGD +/- +/- 3 phiên Biến động 1 tuần Dư mua - Dư bán GTGD Biến động 1 tuần Vốn hóa KLGD GTGD KLGD (Mua - Bán) GTGD (Mua - Bán) Tỷ lệ sở hữu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Rồng Viêt chính thức triển khai GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Bảng giá - Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh  Trực tuyến:  99,999