CHỨNG QUYỀN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 EN ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
Dữ liệu bảng
Bộ lọc
Mức độ ảnh hưởng
Sàn
Tất cả   
Chỉ số
Tất cả   
Ngành
Tất cả   
TRA CỨU
BIẾN ĐỘNG GIÁ
CHÊNH LỆCH GIÁ TĂNG
CHÊNH LỆCH GIÁ GIẢM
TĂNG TRẦN
GIẢM SÀN
P/E CAO
P/E THẤP
GIÁ TĂNG LIÊN TỤC 3 PHIÊN
GIÁ GIẢM LIÊN TỤC 3 PHIÊN
GIÁ CHẠM / TRÊN NGƯỠNG
GIÁ CHẠM / DƯỚI NGƯỠNG
DƯ MUA - DƯ BÁN
Dư mua     Dư bán
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Rồng Viêt chính thức triển khai GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Bảng giá - Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh  Trực tuyến:  99,999