CHỨNG QUYỀN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 EN ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:

Cơ bản

Giao dịch

Tài chính

Tin tức

Báo cáo

So sánh

Kỹ thuật

Cảnh báo
GIAO DỊCH TRONG NGÀY   |    LỊCH SỬ GIAO DỊCHKHỐI LƯỢNG - GIÁ


DƯ MUA DƯ BÁN
KHỚP LỆNH - THỎA THUẬN
 Khớp lệnh  Thỏa thuận
Khối lượng Giá trị


DƯ MUA - DƯ BÁN
 Dư mua  Dư bán
KHỐI LƯỢNG MUA - BÁN NƯỚC NGOÀI
 Mua  Bán


GIÁ TRỊ GIAO DỊCH - GIÁ TRỊ VỐN HÓA
 Giao dịch  Vốn hóa
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH - GIÁ TRỊ CÒN LẠI
 Giao dịch  

Giá tham chiếu:
Giá mở cửa - BQ: -
Thấp - Cao 52 tuần: -
KHỚP LỆNH THEO THỜI GIAN
Thời gian Giá Khối lượng Tổng KL
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Rồng Viêt chính thức triển khai GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Bảng giá - Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh  Trực tuyến:  99,999